• 1
  • 2


TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0019

 

 

 

Egyesületünk életében nagy előrelépés volt a TÁMIOP 1.4.3 projekt.

Sok olyan megváltozott munkaképességű emberrel ismerkedhettem meg, akikkel talán soha nem hozott volna össze a sors, ha nincs ez a lehetőség. Valamennyien értékes személyek. Már a toborozáskor is hittem abban, hogy a vállalt létszámot tudjuk hozni, hiszen magasra tettük a mércét – középfokú végzettségűeket kerestünk. A toborozást követte a kiválasztás, igen nehéz folyamat volt. Szakemberek segítségével történt, akiket szintén nagyra becsülök és öröm számomra, hogy együtt dolgozhattam velük.

Majd kezdetét vette a megvalósítás. Felújítás, beszerzések tréningek, klubok, szakmai képzések.  Közben elkészült a mozgi.eu honlap, ahol mindig találhatott a célcsoport naprakész információt. Az elhangzott előadásokat megtekinthették, újra olvashatták. Majd a képzések. Sok- sok előadó, mindannyian kimagasló tudással rendelkeztek, sokszor én is bent ragadtam egy-egy órán, mert olyan figyelemfelkeltő volt a téma, hogy szívesen hallgattam. A projekt stábban dolgozók nagy oda adással végezték a feladatukat. Mi mentorok szinte „gyermekeinknek” tekintettük a „hallgatókat”. Minden ügyes-bajos dolgukat megbeszélték velük, együtt örültünk vagy együtt sírtunk velük. A projekt stáb többi tagja a háttérben dolgozott, hogy zavartalanul történjen a célcsoport számára a kifizetés.

A projekt központjában a célcsoport állt. Minden az Ő érdeküket szolgálta. Bátran ki merem jelenteni remek emberekkel jöttem össze, örülök annak, hogy többük úgy döntött, hogy a pályázat befejezése után is tartja az egyesületünkkel a kapcsolatot.

A projekt valamennyi indikátorát teljesítettük. Ez nem jöhetett volna létre a célcsoport, a projektstáb és az oktatók és az informatikusok nélkül. Köszönet valamennyi EMBER-nek, aki ebben a nagy munkában részt vett. Köszönet mindenért.

„Csak a szépre emlékezem!” Szeretném, ha valamennyi EMBER, aki munkálkodott a MOZGI projekt sikerén ők is így tennének.

Engedjék meg – ilyenkor mindig előbújik belőlem a könyvtáros – hogy egy vers idézettel zárjam e rövid írásomat.

Domonkos Jolán:

Boldogságszirmok

Boldogságszirmok hullanak ránk az égből,
kinyújtom kezem, én is kapok a fényből.
Vibrál a gondolat, szikrázik a csoda,
elűzi a bajt, elűzi a gondokat.

Szép reménnyel itat, bódító a párlat,
viszi már a szívem, szomorúság várhat.
Mosoly-esőt érzek, kipirul az arcom,
a nevetés miatt csuklik el a hangom.

Könny szökik szemembe, benne élet fénylik,
felrepült a lelkem, eljutott az égig.
Csillog-villog minden, eltűnt már a bánat,
hálás köszönetet foglalok imámba.

 

 

Köszönettel:

Tóth Margit

MCSME elnöke

 

 

Támogatóink

Ezúton is nagyon köszönjük a "MOZGI" projektben vállalt infrastrukturális fejlesztésben -  informatikai és irodatechnikai berendezések - az eszközök beszerzésében nyújtott profi szakmai segítséget az EBOX PC Szeged  vezetőségének és kollégáinak.


 

Munka-hálózat program

Piacképes megoldás

A pályázat megvalósításával, piacképes, naprakész ismeretekkel rendelkező, fejlődni és dolgozni akaró munkavállalók lépnek ki a munkaerőpiacra. Elhelyezkedhetnek a megye fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozásainál, állami hivatalaiban, kistelepülési önkormányzatainál – ez a nyílt munkaerő-piaci irány. A közösségfejlesztés második kimenetele: a fejlesztés eredményeként működőképes, indulásra kész állapotba kerül az együttműködésen alapuló, személyközpontú, teljes megyei lefedettséget elérő munka-hálózat is létrejön. A részt venni szándékozók, akik számára a távmunka, az önfoglalkoztatás jelenti a megoldást, egy szakmai közösség tagjaként kezdhetik meg tevékenységüket. A munkasikerek megerősítik önbizalmukat, ha a bizonytalanok segítséget kaphatnak. Teamek, munkacsoportok szerveződnek, barátságok alakulnak. Rendszeres jövedelemhez jutnak, ezáltal javul társadalmi helyzetük. A hálózaton belül a tudás és az információ rendszeresen megújul az operátorok és közösség tudásmegosztó aktivitása révén.

Távmunka-hálózat sikere

A távmunka eredményeként, a munkavállalással sikeresebbek lesznek a családok mind a munkanélküliségtől sújtott kistelepüléseken, mind a megye városaiban. A munka-hálózatban dolgozó egyén nem atomizálódik, ezzel elkerülhető a hagyományos távmunka legnagyobb negatívuma. Ellenkezőleg, munkája minőségéről folyamatos visszajelzést kap, szakmai előmenetelét ő maga megtervezheti, a hálózat ezt tervezett módon támogatja és nyomon követi. A munkavégzéshez a közösséghez tartozás élménye kapcsolódik.

Képzéseink

 

Helyi fejlesztési tanulmányok

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott projektmenedzsment képzés, mely szociológiai, közgazdasági és politikatudományi szempontrendszerek alapján is segít bővíteni a támogatott projektek megvalósítását vállaló szakemberek ismereteit

 

Közbeszerzési referens (OKJ)

A megnyert támogatások szabályos felhasználását, a beszerzések helyes lebonyolítását  biztosítani tudó szakemberek képzése, mely a konkrét, pályázatokkal kapcsolatos ismereteken túl tartalmaz gyakorlatias közgazdasági és jogi képzéselemeket is.

 

 

Projektek marketingje

Marketing és kommunikációs ismeretek átadására koncentráló képzés. Médiamix készítése, médiumok ismerete, célcsoport beazonítása, kommunikációs terv készítése, stb.

 

Projektek finanszírozása, szakmai,
pénzügyi elszámolása

A projektek megvalósítása során felmerülő pénzügyi és számviteli jellegű feladatok elvégzését lehetővé tevő képzés.

 

 

Sorstársi tanácsadó

A sorstársi tanácsadó képzés révén a segítőként tevékenykedők szűkebb vagy tágabb munkakörnyezetükben egyaránt elősegíthetik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci elhelyezkedését. Sőt, a hazai támogatási rendszernek megfelelően egyre több, a nyílt munkaerő-piacon is tevékenykedő szervezet, vállalkozás foglalkoztat egészségkárosodottakat, és ez a tanúsítványt megszerző hallgatók számára valós munkalehetőséget jelenthet.

 

Pályázatkészítő

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott pályázatkészítő képzés. A képzést teljesítők alkalmasak lesznek Unió, a kormányzat, illetve civil szervezetek által támogatott projektek tervezésére, a pályázati kritériumok napra kész alkalmazására.

 

 

Személyi segítő

Másoknak segíteni vágyó, szociálisan érzékeny személyek számára induló, a hatékony mentorálás és közösségszervezés ismereteit átadó képzés.

 

Operátorképzés

Internetes portálok működtetését lehetővé tevő, informatikai és tartalom-menedzseri ismereteket átadó képzés, mely lehetővé teszi a MOZGI portálrendszerének adminisztrátori szintű működtetését, adatmenedzsmentjét.