• 1
  • 2


TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0019

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 1981-ben alakult, akkor még 100 fővel. Az ok, amiért az alapítás mellett döntöttek, sajnos még most is aktuális: mindannyian mások, mint a többség, s emiatt érdekeik képviselete is másként szükségszerű. Mások mozgásukban, munkájuk végzésében, családi körülményeikben- mondják azok, akik semmit nem tudnak a testi fogyatékossággal élő emberekről.

Nézőpont kérdése, hogy ki az egészséges és kit, vagy mit nevezünk nem normálisnak. Azok az emberek, akik két lábbal, két kézzel, látó szemekkel és halló fülekkel születtek, nem is gondolnák, hogy ezek hiánya nélkül is lehet teljes életet élni. Mire is képes az emberi test, elme és érzések ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha nem sajnáljuk, hanem megértjük a mozgásukban korlátozott illetve megváltozott munkaképességű embereket.

Ma már háromezres taglétszámmal dolgozik az egyesület és a megye 29 településén, van helyi csoportja. Egyre több mozgáskorlátozott ember érzi és tudja, hogy a név mögött elkötelezett önkéntesek dolgoznak, akiknek fontos, hogy a célcsoport megkapja mindazt, amire igénye lehet. Ilyen cél például: a mozgáskorlátozott emberek, egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedése, egyéni és közösségi érdekeinek érvényesítése.

A megyében élő mozgáskorlátozott emberek helyi csoportokon belüli összefogása, tevékenységük irányítása, összehangolása is már évek óta az egyesület egyik legfőbb feladata. Jelenleg is működik az egyesületen belül egy információs rendszer, mely munka, képzési, fejlődési lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, de jelenleg még nem teljes. A pályázatnak egyik fő eleme ennek a rendszernek a kiszélesítése, modernizálása.

A közösség fontos tartja, hogy nem csak csoportként, hanem valós egyénként is segítséget nyújtanak a megváltozott munkaképességűek ügyeinek jogi, pénzügyi intézésében, illetve tanáccsal való ellátásában. Figyelnek, és tájékoztatást adnak minden olyan törvényi előírásra, melynek betartása illetve ismerete megkönnyítheti az egyesület tagjainak életét, lehetőségeit.

Sajnálattal az is elmondható, hogy nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet olyan irodát, helyet bérelni vagy vásárolni ahol megfelelően tudnának közlekedni a mozgáskorlátozott emberek. Ezért a projekt nagyon fontos része a két legnagyobb iroda (Szeged, Csongrád) felújítása és élhetőbbé tétele. A fentiek ellenére még mindig érzik, hogy folyamatos segítségre és támogatásra van szükség ahhoz, hogy az egyre több megváltozott munkaképességű illetve mozgáskorlátozott életét segíteni illetve támogatni tudják

Támogatóink

Ezúton is nagyon köszönjük a "MOZGI" projektben vállalt infrastrukturális fejlesztésben -  informatikai és irodatechnikai berendezések - az eszközök beszerzésében nyújtott profi szakmai segítséget az EBOX PC Szeged  vezetőségének és kollégáinak.


 

Munka-hálózat program

Piacképes megoldás

A pályázat megvalósításával, piacképes, naprakész ismeretekkel rendelkező, fejlődni és dolgozni akaró munkavállalók lépnek ki a munkaerőpiacra. Elhelyezkedhetnek a megye fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozásainál, állami hivatalaiban, kistelepülési önkormányzatainál – ez a nyílt munkaerő-piaci irány. A közösségfejlesztés második kimenetele: a fejlesztés eredményeként működőképes, indulásra kész állapotba kerül az együttműködésen alapuló, személyközpontú, teljes megyei lefedettséget elérő munka-hálózat is létrejön. A részt venni szándékozók, akik számára a távmunka, az önfoglalkoztatás jelenti a megoldást, egy szakmai közösség tagjaként kezdhetik meg tevékenységüket. A munkasikerek megerősítik önbizalmukat, ha a bizonytalanok segítséget kaphatnak. Teamek, munkacsoportok szerveződnek, barátságok alakulnak. Rendszeres jövedelemhez jutnak, ezáltal javul társadalmi helyzetük. A hálózaton belül a tudás és az információ rendszeresen megújul az operátorok és közösség tudásmegosztó aktivitása révén.

Távmunka-hálózat sikere

A távmunka eredményeként, a munkavállalással sikeresebbek lesznek a családok mind a munkanélküliségtől sújtott kistelepüléseken, mind a megye városaiban. A munka-hálózatban dolgozó egyén nem atomizálódik, ezzel elkerülhető a hagyományos távmunka legnagyobb negatívuma. Ellenkezőleg, munkája minőségéről folyamatos visszajelzést kap, szakmai előmenetelét ő maga megtervezheti, a hálózat ezt tervezett módon támogatja és nyomon követi. A munkavégzéshez a közösséghez tartozás élménye kapcsolódik.

Képzéseink

 

Helyi fejlesztési tanulmányok

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott projektmenedzsment képzés, mely szociológiai, közgazdasági és politikatudományi szempontrendszerek alapján is segít bővíteni a támogatott projektek megvalósítását vállaló szakemberek ismereteit

 

Közbeszerzési referens (OKJ)

A megnyert támogatások szabályos felhasználását, a beszerzések helyes lebonyolítását  biztosítani tudó szakemberek képzése, mely a konkrét, pályázatokkal kapcsolatos ismereteken túl tartalmaz gyakorlatias közgazdasági és jogi képzéselemeket is.

 

 

Projektek marketingje

Marketing és kommunikációs ismeretek átadására koncentráló képzés. Médiamix készítése, médiumok ismerete, célcsoport beazonítása, kommunikációs terv készítése, stb.

 

Projektek finanszírozása, szakmai,
pénzügyi elszámolása

A projektek megvalósítása során felmerülő pénzügyi és számviteli jellegű feladatok elvégzését lehetővé tevő képzés.

 

 

Sorstársi tanácsadó

A sorstársi tanácsadó képzés révén a segítőként tevékenykedők szűkebb vagy tágabb munkakörnyezetükben egyaránt elősegíthetik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci elhelyezkedését. Sőt, a hazai támogatási rendszernek megfelelően egyre több, a nyílt munkaerő-piacon is tevékenykedő szervezet, vállalkozás foglalkoztat egészségkárosodottakat, és ez a tanúsítványt megszerző hallgatók számára valós munkalehetőséget jelenthet.

 

Pályázatkészítő

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott pályázatkészítő képzés. A képzést teljesítők alkalmasak lesznek Unió, a kormányzat, illetve civil szervezetek által támogatott projektek tervezésére, a pályázati kritériumok napra kész alkalmazására.

 

 

Személyi segítő

Másoknak segíteni vágyó, szociálisan érzékeny személyek számára induló, a hatékony mentorálás és közösségszervezés ismereteit átadó képzés.

 

Operátorképzés

Internetes portálok működtetését lehetővé tevő, informatikai és tartalom-menedzseri ismereteket átadó képzés, mely lehetővé teszi a MOZGI portálrendszerének adminisztrátori szintű működtetését, adatmenedzsmentjét.