• 1
  • 2


TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0019

A pályázatkészítő képzésen két csoportban: Szegeden és Csongrádon 41 fő érkezett el a záróvizsgához. A képzés tanára a Szegedi Tudományi Egyetem Pályázati Irodájának munkatársa Vilmányi Rita volt aki a visszajelzések alapján nagy szakértelemmel és a célcsoporthoz igazított toleranciával és nagy szakértelemmel tartotta az órákat. A nagy izgalommal várt vizsga két részből állt. Teszt feladatokból és kifejtős kérdés sorozatból.

Négy fajta kérdés csoport volt, hogy az egymás mellett ülő hallgatóknak ne ugyanazokra a feladatorra kelljen reflektálniuk. Így a másik feladatlapjáról nem lehetett "lepuskázni" a válaszokat. Így is kitűnő eredmények születtek hiszen 4 fő dolgozata kapott kiválóan megfelelt és 14 fő pedig jól megfelelt minősítést. Ez nagyon jó eredménynek számít.

A végzett hallgatók tovább specializálódnak és ősszel szeptemberben a projektek marketingje és a pénzügyi és szakmai elszámolások című képzéseken folytatják tanulmányaikat a "Mozgi projektben"!

Támogatóink

Ezúton is nagyon köszönjük a "MOZGI" projektben vállalt infrastrukturális fejlesztésben -  informatikai és irodatechnikai berendezések - az eszközök beszerzésében nyújtott profi szakmai segítséget az EBOX PC Szeged  vezetőségének és kollégáinak.


 

Munka-hálózat program

Piacképes megoldás

A pályázat megvalósításával, piacképes, naprakész ismeretekkel rendelkező, fejlődni és dolgozni akaró munkavállalók lépnek ki a munkaerőpiacra. Elhelyezkedhetnek a megye fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozásainál, állami hivatalaiban, kistelepülési önkormányzatainál – ez a nyílt munkaerő-piaci irány. A közösségfejlesztés második kimenetele: a fejlesztés eredményeként működőképes, indulásra kész állapotba kerül az együttműködésen alapuló, személyközpontú, teljes megyei lefedettséget elérő munka-hálózat is létrejön. A részt venni szándékozók, akik számára a távmunka, az önfoglalkoztatás jelenti a megoldást, egy szakmai közösség tagjaként kezdhetik meg tevékenységüket. A munkasikerek megerősítik önbizalmukat, ha a bizonytalanok segítséget kaphatnak. Teamek, munkacsoportok szerveződnek, barátságok alakulnak. Rendszeres jövedelemhez jutnak, ezáltal javul társadalmi helyzetük. A hálózaton belül a tudás és az információ rendszeresen megújul az operátorok és közösség tudásmegosztó aktivitása révén.

Távmunka-hálózat sikere

A távmunka eredményeként, a munkavállalással sikeresebbek lesznek a családok mind a munkanélküliségtől sújtott kistelepüléseken, mind a megye városaiban. A munka-hálózatban dolgozó egyén nem atomizálódik, ezzel elkerülhető a hagyományos távmunka legnagyobb negatívuma. Ellenkezőleg, munkája minőségéről folyamatos visszajelzést kap, szakmai előmenetelét ő maga megtervezheti, a hálózat ezt tervezett módon támogatja és nyomon követi. A munkavégzéshez a közösséghez tartozás élménye kapcsolódik.

Képzéseink

 

Helyi fejlesztési tanulmányok

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott projektmenedzsment képzés, mely szociológiai, közgazdasági és politikatudományi szempontrendszerek alapján is segít bővíteni a támogatott projektek megvalósítását vállaló szakemberek ismereteit

 

Közbeszerzési referens (OKJ)

A megnyert támogatások szabályos felhasználását, a beszerzések helyes lebonyolítását  biztosítani tudó szakemberek képzése, mely a konkrét, pályázatokkal kapcsolatos ismereteken túl tartalmaz gyakorlatias közgazdasági és jogi képzéselemeket is.

 

 

Projektek marketingje

Marketing és kommunikációs ismeretek átadására koncentráló képzés. Médiamix készítése, médiumok ismerete, célcsoport beazonítása, kommunikációs terv készítése, stb.

 

Projektek finanszírozása, szakmai,
pénzügyi elszámolása

A projektek megvalósítása során felmerülő pénzügyi és számviteli jellegű feladatok elvégzését lehetővé tevő képzés.

 

 

Sorstársi tanácsadó

A sorstársi tanácsadó képzés révén a segítőként tevékenykedők szűkebb vagy tágabb munkakörnyezetükben egyaránt elősegíthetik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci elhelyezkedését. Sőt, a hazai támogatási rendszernek megfelelően egyre több, a nyílt munkaerő-piacon is tevékenykedő szervezet, vállalkozás foglalkoztat egészségkárosodottakat, és ez a tanúsítványt megszerző hallgatók számára valós munkalehetőséget jelenthet.

 

Pályázatkészítő

A Csongrád megyei igényekre adaptált tartalmú, gyakorlatias, alkalmazott pályázatkészítő képzés. A képzést teljesítők alkalmasak lesznek Unió, a kormányzat, illetve civil szervezetek által támogatott projektek tervezésére, a pályázati kritériumok napra kész alkalmazására.

 

 

Személyi segítő

Másoknak segíteni vágyó, szociálisan érzékeny személyek számára induló, a hatékony mentorálás és közösségszervezés ismereteit átadó képzés.

 

Operátorképzés

Internetes portálok működtetését lehetővé tevő, informatikai és tartalom-menedzseri ismereteket átadó képzés, mely lehetővé teszi a MOZGI portálrendszerének adminisztrátori szintű működtetését, adatmenedzsmentjét.